Aktualności

Zapytanie ofertowe Nr PIG/PKBT/II/2014/11-00

  • Drukuj

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr PIG/PKBT/II/2014/11-00

DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności mającego na celu wybór Lektorów
dla celów przeprowadzenia kursów języka branżowego – j. angielski
w ramach projektu  „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”

realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, na podstawie Umowy
nr UDA-POKL.08.01.01-18-331/11-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Pobierz treść zapytania

Pobierz załączniki