facbook

O projekcie

 „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej”

Projekt realizowany przez Podkarpacką Izbę Gospodarczą w Krośnie, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw na podstawie Umowy nr UDA-POKL.08.01.01-18-331/11-00 podpisanej 18.03.2013 roku
z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie

Termin realizacji projektu 01.03.2013 do 28.02.2015

Obszar realizacji: powiat krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki oraz  miasto Krosno.

Celem głównym projektu jest dostosowanie do lutego 2015 r. kwalifikacji i umiejętności zawodowych co najmniej 145 osób dorosłych (w tym ok. 102 kobiet) mieszkających w województwie podkarpackim, pracujących w branży turystycznej na terenie jednego z powiatów: krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna do potrzeb pracodawców.

Cele szczegółowe to: podniesienie umiejętności posługiwania się językiem obcym branżowym poprzez udział w kursie językowym oraz podwyższenie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta poprzez udział w warsztatach rozwijających umiejętności zawodowe wśród min. 145 osób, zwiększenie udziału kadr branży turystycznej w szkoleniach i warsztatach podnoszących kwalifikacje i umiejętności zawodowe oraz wzrost świadomości  w zakresie konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji do potrzeb rynku pracy.

Uczestnikami projektu będą osoby powyżej 18 roku życia mieszkające w województwie podkarpackim, pracujące w branży turystycznej (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego, leskiego, bieszczadzkiego lub miasta Krosna, które

z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem nowych, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności niezbędnych w branży turystycznej.

W ramach projektu „Profesjonalizacja kadr branży turystycznej” realizowane będą II tury obejmujące każdorazowo:

a) kurs języka branżowego (120 h): do wyboru język angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański lub włoski (poziom określony przez kandydata oraz zweryfikowany na etapie rekrutacji na podstawie testu) zajęcia odbywać się będą 2 x w tygodniu po 2h dydaktyczne);

b) warsztaty umiejętności zawodowych: (3 rodzaje warsztatów po 8 h dydaktycznych w weekendy):

-Trening „Komunikacja werbalna i niewerbalna” (8h)
-Trening „Techniki sprzedaży” (8h)
-Trening „Obsługa klienta” (8h)

W dwóch turach projektu zrekrutowanych zostanie 160 osób (po 80 os./turę), w tym ok.112 kobiet.

Uczestnik projektu będzie zobowiązany do czynnego udziału zarówno w kursie z wybranego języka obcego, jak również w warsztatach umiejętności zawodowych oraz uiszczenia opłaty stanowiącej 10% wartości udziału w projekcie.

 

Biuro Projektu:

Podkarpacka Izba Gospodarcza
ul. Tysiąclecia 3, 38-400 Krosno

Koordynator projektu - Edyta Chilik
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel/fax.13 43 234 47

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne w biurze projektu i na stronie
www.profesjonalizacjakadr.pigkrosno.pl

 

CZŁOWIEK-NAJLEPSZA INWESTYCJA